a1f93f6facc5c4db95b23f7681704221

ସମ୍ବାଦ

ବର୍ତ୍ତମାନ, ବଜାରରେ ଅନେକ ମୁଦ୍ରିତ ଏବଂ ରଙ୍ଗିତ ମାସ୍କ ଅଛି, ଯାହା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ, ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ସେଲିବ୍ରିଟି ମଡେଲଗୁଡିକର ମାସିକ ବିକ୍ରି ବହୁତ ଅଧିକ |ଏକ ମହାମାରୀ ନିରାକରଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଭାବରେ, ପ୍ରକୃତ ମହାମାରୀ ପ୍ରତିରୋଧ କାର୍ଯ୍ୟ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ମାସ୍କ?ଆମେ କିଣିବାବେଳେ ଆମେ କ’ଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ୍?

Snipaste_2022-04-27_17-04-41

କାର୍ଟୁନ୍ s ାଞ୍ଚା ସହିତ ମୁଦ୍ରିତ ମାସ୍କଗୁଡିକ, ବିଶେଷତ young ଯୁବକ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ସାଧାରଣତ each ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ପ୍ରାୟ ଏକ ୟୁଆନ୍ରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଏ |ଏହି ମୁଦ୍ରିତ ମାସ୍କଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକକୁ ସର୍ଜିକାଲ୍ ମାସ୍କ ଭାବରେ ଲେବଲ୍ କରାଯାଇଛି, କେତେକ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଶ୍ ir ାସକ୍ରିୟା ଏବଂ କେତେକଙ୍କର କ any ଣସି ମାନକ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ |

ଇଣ୍ଟରନେଟରେ "ମୁଦ୍ରିତ ମାସ୍କ" ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୀ ଶବ୍ଦର ସନ୍ଧାନରେ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଶହ ଶହ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ଯେଉଁଥିରେ ଧନୀ s ାଞ୍ଚା ଏବଂ ରଙ୍ଗ ଅଛି, ଯାହା ଅନେକ ନେଟ୍‌ଜେନ୍‌ଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏକ “ଫ୍ୟାଶନ୍ ଆଇଟମ୍” ହୋଇପାରିଛି |କେତେକ ଗରମ ମଡେଲ ମାସରେ 100,000 ରୁ ଅଧିକ ଖଣ୍ଡ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି |ତେବେ, ବିଭିନ୍ନ ମାସ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ଗ୍ରାହକମାନେ କିପରି ବାଛିବେ?

ବିଶେଷଜ୍ say ମାନେ କୁହନ୍ତି, ମାସ୍କ ବାଛିବା କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ଚେହେରା ବିଷୟରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷା ମାନର ଅଟନ୍ତି କି ନାହିଁ |ଆପଣ ଏକ ନିୟମିତ ମାସ୍କ ବା ଏକ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିବା ବାଛନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଉପଯୁକ୍ତ ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ |ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ବୃତ୍ତି ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଇଡଲାଇନରେ ଚାରୋଟି ପ୍ରକାରର ମାସ୍କ ସୁପାରିଶ କରାଯାଏ: ଡିସପୋଜେବଲ୍ ମେଡିକାଲ୍ ମାସ୍କ, ସର୍ଜିକାଲ୍ ମାସ୍କ, ପାର୍ଟ୍ୟୁରେଲ୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ମାସ୍କ ଏବଂ ମେଡିକାଲ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ୍ ମାସ୍କ |

ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ଚାରି ପ୍ରକାରର ମାସ୍କରେ କିଛି ଆଣ୍ଟି-ଏପିଡେମିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ମାସ୍କ ପ୍ୟାକେଜିଂରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କୋଡ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ୍ |

ଡିସପୋଜେବଲ୍ ସର୍ଜିକାଲ୍ ମାସ୍କଗୁଡିକ ଏପରି ପରିବେଶରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରେ ଯେଉଁଠାରେ ବିପଦ ସ୍ତର ଅଧିକ ନଥାଏ, ଯେପରିକି ସୀମିତ ପରିବେଶ କିମ୍ବା ପରିବେଶ ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ଏକାଗ୍ର ହୋଇନଥାନ୍ତି |ପାଗ ହେତୁ ଏକକ ବ୍ୟବହାର ସର୍ଜିକାଲ୍ ମାସ୍କଗୁଡ଼ିକ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ହାଲୁକା |ତଥାପି, ମେଡିକାଲ୍-ସର୍ଜିକାଲ୍ ମାସ୍କ କିମ୍ବା ପାର୍ଟିକ୍ୟୁଲେଟ୍ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମାସ୍କଗୁଡିକ ଉଚ୍ଚ ବିପଦ, ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ବନ୍ଦ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ବନ୍ଦ ପରିବେଶରେ ପରିବେଶରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରେ |ଦୁଇଟି ମାସ୍କର ଧ୍ୟାନ ଠିକ୍ ସମାନ ନୁହେଁ, ଏବଂ କଣିକା ସଂରକ୍ଷଣ ମାସ୍କଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଫିଲ୍ଟରିଂ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିପାରିବ |କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅଧିକ ଲୋକ ଜଡିତ ହୁଅନ୍ତି, କିମ୍ବା ଯଦି ତରଳ sp ାଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, ତେବେ ଏକ ସର୍ଜିକାଲ୍ ମାସ୍କ ଅଧିକ ଉପଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ |

ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ଗ୍ରାହକମାନେ ଏକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ମେଡିକାଲ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ୍ ମାସ୍କ ବାଛିପାରିବେ ଏବଂ ପରିବାରଗୁଡିକ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ମେଡିକାଲ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ୍ ମାସ୍କ ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି |ପିଲାମାନଙ୍କ ମାସ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ପିତାମାତାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ବୟସ ଅନୁଯାୟୀ ଚୟନ କରିପାରିବେ |


ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ଏପ୍ରିଲ -27-2022 |